Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
       ◦ de eigenaar: de eigenaar van de website;
       ◦ gebruik(en): alle denkbare handelingen;
       ◦ u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
       ◦ de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina
    te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar
    aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van
    het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website
    gekoppelde bestanden.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk
    op intellectuele rechten.

6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere
    publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze
    schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact opnemen met ons.

<<<